Kommunen eier grunnen, men arealet er uframkommelig for allmennheten. Det har vært regulert en turvei gjennom området siden 1985.

En del av Hjellevannet rundt

Dersom man kommer fra Bakkestranda, ender turveien i en blindvei ved Strandgata – og man må benytte gatenettet. Den nye delstrekningen vil gi en forbedret turveiforbindelse på Bakken og Hjellevannet rundt.

Turveien blir 2,5 m bred med asfalt og belysning. Dette finansieres med statlige belønningsmidler gjennom Bypakke Grenland og investeringsmidler i Skien kommune.

Ferdig i mai

Bygging startet denne uka og turveien skal stå ferdig i mai.