Ingrid og Vera bruker ofte snarvegen når de skal besøke hverandre.

– Før kunne man lett snuble her, men nå er det blitt mye tryggere, sier jentene.

Strekningen som er ferdig nå går fra Breidablikkbakken og fram til Åmotbakken, 83 meter. I 2018 ble nedre strekning ferdig, fra Åmotbakken og fram til Håvundvegen, 52 meter. Totalt er snarvegen på 135 meter, og går som en lang stige i boligområdet.

Finansiert av belønningsmidler

Til oppgraderingen av snarvegen er det brukt statlige belønningsmidler.

«Stigen» fra Breidablikk og ned til Håvundvegen ved Hammerkrysset. (Foto: Truls Woxen)

Snarvegen korter ned veien til blant annet bussholdeplassen ved Hammerkrysset, gangvei til sentrum og Borgestad kirke.

Arbeid har bestått i å fjerne vegetasjon langs sidene på stien. Det er byttet ut eksisterende tresviller med nye granitt-trinn, satt i magerbetong. Mellom trinnene og rundt stien er det benyttet asfaltfresemasse som toppdekke.

– Det eneste som gjenstår er å male rekkverket på nytt, det blir sannsynligvis ikke tatt før til våren, forteller Tom Eikeng i Porsgrunn kommune.

Ønsker flere snarveger

Oppgradering av snarveger er rimelige tiltak. I bypakkekommunene ønsker man mer satsing på dette. Oppgraderingene hever kvaliteten på tilbudet for gående og syklende, gjennom å korte ned avstander mellom viktige ferdselsårer.

Har du forslag til en snarveg som trenger oppgradering? Kontakt gjerne bypakka på: post@bypakka.no