– Jeg er imponert over hvordan Skien og Porsgrunn gjennom felles innsats har skapt levende og attraktive sentrum i begge byene, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Statsråden viste til sitt favorittmål i FNs bærekraftsmål, nummer 17: «Sammen for å nå målene».
– Det handler om samarbeid og innovative partnerskap, det har vist sin styrke!

– Vi mener at kulturen for samarbeid som er etablert i Grenlandsregionen er noe andre tettsteder og byområder i Norge kan lære av, sa juryleder i Attraktiv by, Alexandria Algard. Hun er imponert over snuoperasjonen som begynner å gi resultater.

Les hele begrunnelsen her (pdf)

Det startet i 2008

– I dag feirer vi resultatet av et arbeid som startet i 2008. Et bystrategisamarbeid i Grenland om areal, transport og klima, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen i sin tale i går på rådhuset i Skien.

Fra prisutdelingen i Skiens rådhus: Her Mette Sannerholt Andersen, daglig leder
Grenland Næringsforening, varaordfører Trond Ballestad, fylkesordfører Terje Riis-Johansen og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. (Foto: Birgitte Hellstrøm)

– Veien fram til denne prisen handler om tydelige mål og utholdenhet. Politisk forankring og lokal styring er viktig for at vi har lykkes, påpekte fylkesordføreren.

Fra feiringen i Porsgrunn av Attraktiv by pris: kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, juryleder i Attraktiv by, Alexandria Algard og ordfører Robin Kåss (Foto: Birgitte Hellstrøm).

– Vi har mange jevnlige møteplasser – både politisk og administrativt. Vi snakker sammen og finner løsninger i fellesskap.

Godt samarbeid med staten

Tidligere belønningsavtaler med Samferdselsdepartementet har gitt Grenland over 500 millioner kroner til mer og billigere buss, bedre fremkommelighet for gående og syklende. I juni skrev vi under på en ny avtale på 330 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet

– De statlige belønningsmidlene har gjort det lettere å se hva bystrategisamarbeidet gir av resultater.

 

Klar for byvekstavtale

Vi ønsker å komme videre. Vi vil få bedre orden på trafikken vår, bli bedre på klima og gjøre byene våre enda mer attraktive, sa fylkesordføreren – og oppskriften til suksess vet vi går gjennom samarbeid.

Et forsterket partnerskap mellom Grenland, fylket og stat gjennom en byvekstavtale vil gi enda bedre resultater.

– Når riktig arealpolitikk får virke sammen med våre prioriteringer i Bypakke Grenland og tilskuddsmidlene fra samferdselsdepartementet får vi til veldig mye bra i samarbeid.

Fylkesordføreren avsluttet med å takke for godt samarbeid lokalt og med staten – spesielt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

– Gratulerer med dagen til Skien og Porsgrunn. Vi har kommet langt -men er ikke i mål, understreket Terje Riis-Johansen.