– Vegen har vært planlagt i nesten 50 år, fortalte ordfører Robin Kåss. At den nå endelig er ferdig – etter at den ble et bypakkeprosjekt – er det mange som er glade for.

350 meter ny gang- og sykkelveg

350 meter lang og tre meter bred er den nye sykkel- og gangvegen blitt. I tillegg med en sikkerhetssone mellom kjørebane og gs-vegen. Dette gir skolebarn og andre som benytter seg av vegen til fots eller på sykkel et sammenhengende tilbud og en mye tryggere ferdsel.

Også for de mange som benytter seg av Olavsberg-området er dette er oppgradering, sommer som vinter.

Arbeidet startet midt i april i år, og er nå klar til bruk selv om litt gjenstår, sier byggeleder Turid Homme Claussen i Statens vegvesen. Også arbeidet med entreprenør har fungert fint. De har levert godt på teknisk og HMS.

Bypakkeprosjektet har kostet 13,4 millioner kroner.

Lite støy

Elin Aasheim, daglig leder ved barnehagen roser entreprenøren Arne Olav Lund AS for arbeidet som har foregått rett utenfor barnehagen. Det har vært mindre støy enn forventet og de har alltid ryddet ettersom arbeidet pågår.

-Nå blir det ekstra flott å ta turen til Skatteøya, som vil kaller Kattøya her i barnehagen, sier den blide barnehagesjefen.

En helhetlig sykkelveg

Nystrandvegen fungerer som omkjøringsveg for E18. Fartsgrense her vil nå være på 50 kilometer i timen.

Dette bypakkeprosjektet gir en helhetlig sykkel- og gangveg for dem som bruker området mellom Eidanger og Skjelsvik. Som for eksempel en sykkeltur fra Eidanger, opp til Moheim og Movegen, ned Nystrandvegen til Olavsberget. Derfra videre på Nystrandvegen og strekningen som nå er så godt som ferdig – og videre ut til Skjelsvik.

Totalt planlegges det å investere 2,67 mrd. kroner gjennom Bypakke Grenland fase 1. Drøye halvparten finansieres av bompenger, resten finansieres av statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. Nystrandvegen er en del av statens bidrag inn i bypakka.