–  Vi rakk ikke å få en normalsituasjon før gravearbeidet var i gang igjen, og vi måtte stenge den nye gata, sier Bjørnar Andersen, prosjektleder i Porsgrunn kommune.

Han forteller at det stort sett vært mye positive tilbakemeldinger fra butikkeiere, publikum og trafikanter om arbeidet så langt.

– Nå er det er litt forvirring på grunn av lysreguleringen, samt at noen kjører ulovlig, sier han. Alt dette løser seg når vi blir ferdig med strekning fra Ferjegata til Serine Jeremiassens gate ved Meieritoget.

Opp Storgata skal romlefeltet for bil fortsette, for å holde farten nede og trafikksikkerheten i miljøgata høy.

Nytt Meieritorg

Ved 101-bygget i Storgata skal det bli langsgående parkering. Fortauet utvides, slik at det blir bedre plass til aktivitet. Meieritoget skal bygges opp og utvides, med trapp ned til gata. Blomsterrabatten mot Schankebygget skal fjernes, men bygges opp på nytt som en portal mellom Meieritorget og Schankebygget i Storgata 112.

Parallelt skal Osebrostrøket i Storgata oppgraderes. Her blir det romlefelt fra Storgata 159, Floodegården, og opp til Becks Brasserie, hvor det bygges et lite torg. Parkeringen langs ved Osebro- brua blir fjernet.

– Hvis ikke vinteren kommer for tidlig eller annet uventet oppstår skal arbeidet være ferdig til jul, sier Bjørnar Andersen.