– Dette er et viktig strekke, fint plassert og sentralt i byen. Det blir også en forskjønnelse av området, sier ordfører Robin Kåss.

Det er maskinentreprenørfirmaet Ole Jonny Madsen som nå starter arbeidet med oppgraderingen av strekningen. Sykkelfeltet og gangfeltet har en totalbredde på 5 meter. Sykkelfeltet blir 2,60 meter bredt.

Skiller syklende og gående

Arbeidet er en fortsettelse fra den nye sykkelvegen langs Sundjordkanalen i Porsgrunn på 450 meter, og etter samme lest med å skille syklende og gående.

Prosjektet skal blant annet utvide eksisterende fortau, endre kantstein og grøntarealer og flytte reklameskilt.

Stein fra Tvedalen

– Steinen vi bruker til arbeidet er lokal, fra Tvedalen, opplyser Bjørn Roger Aanesen, driftsleder på bydrift i Porsgrunn kommune.

– Vi skal få tilbake et finere grøntområde etter at arbeidet står ferdig før sommerferien. Det vi har i dag er dårlig vedlikeholdt og ustelt, sier Aanesen.

Til dette bypakkeprosjektet er det satt av ca. 1,5 millioner kroner. 150 000 av dette går til asfaltering.

Det er et overordnet mål i Bypakke Grenland med at syklende og gående i og inn mot sentrum separeres først. Siden ønsker man også tilsvarende løsninger langs hovedvegene rundt lokalsentra.