-Vi har ikke tidligere hatt en kultur for vintersykling, sier rektor Tone Smemo Stølen.

Nå har rektoren blitt inspirert til å tenke sykkel hele året for skolen.

Nysnøen var en gylden anledning til å gi barne- og ungdomsskoleelever ved Vestsiden skole et glattkjøringskurs for sykkel.

-Vi heiv oss rundt da vi fikk henvendelsen fra bypakka og Michel Fouler i På sykkel i Telemark, og sendte melding rundt til elever, lærere og foresatte. De som hadde lyst kom derfor på sykkel for å prøve ut sykkelbanene. Gjennom På sykkel i Telemark fikk vi også ti sykler til disposisjon, med og uten piggdekk, slik at barna fikk prøve begge deler, forteller Smeno Stølen.

Ideen med glattkjøring for sykkel er hentet fra Finland. I Sverige og Finland er det mange eksempler på byer som ligger langt nord, og som likevel har over 20 prosent sykkelandel – hele året.

-Det er et mål at alle skolene i Grenland skal legge til rette for helårssykling til skolen. Trening og ferdighet på vintersykling er en del av dette programmet – som i første omgang prøves ut på Vestsiden skole i Porsgrunn, sier Rikke Philippi, kampanjeansvarlig i Bypakke Grenland.

-Etter denne positive opplevelsen med så mange ivrige barn ønsker vi å holde trykket oppe, sier rektor Smemo Stølen.

Vestsiden skole og FAU har også i samarbeid med På sykkel i Telemark arbeidet aktivt for å få ned kjøring til skolen i privatbil med elever. I kampanjeperioder gikk bilkjøring ned med 50 prosent.