– Vi må bli enige om en strategi som vi stiller oss bak. Vi må finne en virkemiddelpakke som passer best for vårt byområde, sa Sven Tore Løkslid, fylkesordfører i Telemark, som innledet konferansen «Møteplass for byutvikling» på Ælvespeilet i går.

– Med en politisk enighet holder vi tempo oppe og kan bygge veg, kollektivfelt, sykkelveger, snarveger og byrom – og videreutvikle kollektivtilbudet, sa fylkesordføreren innledningsvis, og presiserte at alt kan ikke gjøres på en gang: Vi må stå sammen om de prioriteringene vi gjør.

I posisjon for en byvekstavtale 2018

– Trafikkveksten skal ned. Det er Stortingets mål med milliardene til Bypakke Grenland og tilsvarende pakker i ni norske storbyområder, sa statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bjørnar Laabak (Frp).

Med byutredningen er Grenland blant de ni byområdene i Norge som er i posisjon for en byvekstavtale i 2018.

Se hele konferansen her:

http://tfk.nett.itum.tv/?videoid=56011594-458d-4640-a079-e445e5fcacf0

Les Byutredning for Grenland: https://www.ntp.dep.no/