Arbeidet med den nye rundkjøringen inn mot Leirgata berører kun gående og syklende.

«Omvei» i august

Fra mandag 3. juli ledes gående og syklende inn på en stikkvei fra Vallermyrene øst. Den midlertidige gruslagte gang- og sykkelvegen ledes ut i Leirgata til den svinger inn Bjørndalvegen og ut på gs-vegen langs Vallermyrene. Den lille «omveien» vil vare ut august.

Stikkveien kommer inn fra Vallermyrvegen – en midlertidig vei for syklende og gående som kommer ut i Leirgata og svinger ut på gs-vegen igjen ved Bjørndalvegen.

Arbeidet på denne strekningen påvirker ikke kollektivtrafikken.

Stenger krysset inn til Bjørndalvegen og Enger

Når rundkjøringene ved Vallermyrvegen tar form blir Engerkrysset og krysset inn Bjørndalvegen stengt for godt i slutten av august.

Prosjektet er et samarbeid mellom Porsgrunn kommune, Bypakke Grenland og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Finansieringen er også et samarbeid mellom Porsgrunn kommune, Bypakke Grenland, og Vestfold og Telemark fylkeskommune samt bidrag fra private grunneiere.

Ny ferdigstillelsesfrist er 29. oktober. Forsinkelsen på fire uker har bakgrunn i krevende grunnforhold i deler av vegtraseen.