Bussene vil kjøre sørover i Kongensgate, Telemarksgata og Torggata. Biler kan fortsatt kjøre nordover i Kongensgate, men med noe redusert framkommelighet. Kantparkeringen øverst i Kongensgate før Landmannstorget må fjernes, for å få plass til bussene sørover.

I uke 21 starter byggearbeider i den vestre delen av Skistredet. Det er foreløpig usikkert hvor lenge dette vil holde på. Kjøremønsteret i illustrasjonen er gjeldende så lenge det pågår gravearbeider i Skistredet.

Vi åpner Torggata for trafikk så fort vi har ferdigstilt og asfaltert.

Planen er at kollektivknutepunktet og parken skal være ferdig i september/oktober.