Det er P7-ruta fra Siljan til Gulset som forlenges videre til Rødmyr med til sammen 17 avganger daglig, med halvtimes frekvens morgen og ettermiddag.

En utvidelse medfører at man får på plass en direkterute mellom Gulset til Rødmyr, samt at man får en direkte kobling mellom Skiens største bydel Gulset og Sykehuset i Telemark, Hjalmar Johansen videregående skole, Moflata skole og Fritidsparken.

Næringslivet jubler

Beathe Gulljord i Kjørbekk & Rødmyr handel og service (KRIO) uttrykte på pressekonferansen at hun var svært tilfreds med det nye tilbudet som har vært etterspurt i mange år, og en gledelig nyhet for ansatte i området.

Direktør Thor Fjellvang fra Grep Grenland AS uttrykte glede over det nye tilbudet. Grep er i ferd med å etablere et større produksjonslokale på området som skal være i drift fra sommer 2016. De har ca. 230 personer som vil holde til i de nye lokalene. Mange av disse er avhengig av buss til og fra arbeid.

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five sa på pressekonferansen at dette har vært et ønske lenge for næringslivet og de som er bosatt på Rødmyr og Kjørbekk.

Mindre behov for bil

-Når vi legger til rette for buss, blir behovet for å kjøre bil mindre, understreket hun.

Rutetilbudet har en prøveperiode på 2 år. Den årlige kostnaden er 1,7 millioner, og prøveperioden finansieres av Telemark fylkeskommune.

Utvidelsen av P7 til Rødmyr vil bli årlig evaluert som en del av den helhetlige gjennomgangen av rutetilbudet i Grenland. Det gjennomføres også en vurdering av holdeplassmønster på den nye strekningen.

Miljøvennlig reise

For at tilbudet skal bli en suksess anbefaler Telemark fylkeskommune at det inngås et samarbeid med ulike aktører langs ruten og at det igangsettes tiltak som motiverer til å reise miljøvennlig, både buss, sykkel og gange. Dette kan for eksempel gjennomføres som en del av min bilfrie dag- kampanjen som allerede er etablert i regi av Bypakke Grenland. Den økte tilgjengeligheten til området bør også gjenspeiles i det videre arbeidet med parkeringsnormer knyttet til kommuneplanens arealdel.