Om kort tid lyses det offentlige anbudet ut. El-bysyklene prøves i første omgang ut som en pilot, mens fullskala drift for publikum blir våren 2023 med ca. 250 el-sykler.

Statlige midler

– Med statlige midler fra belønningsavtalen skal vi nå gjøre det gode og billige kollektivtilbudet enda bedre.  Tilgang på el-bysykkel kan øke attraktiviteten for kollektivtilbudet ved at dette blir mer tilgjengelig når man kan bruke bysykkel til og fra kollektivtilbudet. På denne måten kan bysykkel bidra til å redusere gangavstand, reisetid og behov for bussbytter, som er kjente barrierer mot å bruke kollektivtilbudet, sier fylkesordfører Terje Riis Johansen.

Enstemmig om bysykkelordning

Fylkestinget/bystyrer/kommunestyrer behandlet saken våren 2021. I et enstemmig vedtak heter det at «Det etableres en bysykkelordning i Porsgrunn og Skien i løpet av våren 2022. Ordningen kan utvides til Bamble kommune på et senere tidspunkt. Fylkeskommunen er ansvarlig for tilbudet i samarbeid med kommunene. Bysykkelordningen skal inngå i kollektivtilbudet.»

El-sparkesykler?

Tilbudet vil i første omgang bestå av el-sykler. El-sparkesykler er foreløpig ikke en del av bysykkelordningen, men kan tas inn på et senere tidspunkt. I andre byer ser vi at kommersielle aktører drifter dette uten bidrag fra det offentlige.

En ny lokal forskrift for småelektriske kjøretøy er under utarbeidelse i alle grenlandskommunene, og vil sikre at el-sparkesykkel i kommersiell regi er trafikksikkert og ivaretar et ryddig bybilde.