Nå som bypakka er vedtatt både nasjonalt og lokalt, starter arbeidet med de mange prosjektene for alvor.  De 10 neste årene skal det investeres nesten 2,7 milliarder kroner i bedre og tryggere veger, bedre og flere gang- og sykkelveger, bedre kollektivtilbud og bedre bymiljø.

Flere viktige prosjekt starter opp til høsten. Noen blir ferdigstilt allerede i 2016, mens andre tar lengre tid å fullføre. I brosjyra «Her bygger Bypakke Grenland» får du blant annet korte beskrivelser av en del av de viktige prosjektene som skal gjennomføres og om bompengeordningen.

Du får brosjyra i postkassa i begynnelsen av juli, men kan også lese den her:

Har du ikke mottatt brosjyra, kan du kontakte servicesenteret i din kommune ellerprosjektkontoret for bypakka .

Mer detaljert informasjon om prioriterte prosjekter og planlagt fremdrift finner du i Handlingsprogrammet 2015-2018 .

Stortingsproposisjonen om Bypakke Grenland, enstemmig vedtatt av Stortinget 18. juni 2015, kan du laste ned her.