Hensikten med prosjektet er å etablere en holdeplass langs fylkesveg 32 ved Sandbakken ( tegning Sandbakken) rett nord for rundkjøringen ved Hovengasenteret.

Dette er et område hvor det i dag er lang avstand mellom holdeplassene, særlig i sørgående retning mot Porsgrunn sentrum. En ny holdeplass ved Sandbakken vil gjøre det enklere å komme til blant annet nytt legesenter, lokalsenter på Hovenga med dagligvarebutikker, apotek og flere andre tilbud. Holdeplassen vil også gi bedre busstilbud for beboere i området ved at avstanden til holdeplass blir mindre.

– Hvor langt det er å gå til holdeplass har mye å si for hvor attraktivt det er å bruke buss i hverdagen, sier Gro Landsverk Grave, rådgiver ved Team trafikksikkerhet og miljøvennlig transport i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

En av de mest brukte holdeplassene i Grenland

Bussholdeplass Sandbakken i retning Skien er en av de mest brukte i Grenland med 22.000 påstigende i året (2019-tall). I dag mangler det en holdeplass på motsatt side, mot Porsgrunn.

– Holdeplassen som nå skal etableres er etterspurt av beboere i området ved flere anledninger, sier Landsverk Grave.

Med den nye holdeplassen blir det 180 meter fra ny holdeplass til Hovengasenteret. I dag er det 520 meter til holdeplassen Assuransegata og 570 til holdeplass Vidarsgate. Det betyr 340 meter kortere avstand fra reisende som kommer nordfra.

Prosjektet har en ramme på 12 millioner kroner og inkluderer i tillegg til etablering av bussholdeplassen også et grunnerverv, ny støyskjerm, ny gangvei og entreprenørkostnader.

Ny entreprenør fra Telemark

Det var Sør Entreprenør som vant anbudet, et nyoppstartet maskin- og landskapsentreprenørfirma fra Dalen i Telemark med base i Dalen og Skien.

– Vi ser frem til samarbeidet med en ny entreprenør for fylkeskommunen, sier Brian Lund, prosjektleder, Utbygging Bypakke Grenland, Vestfold og Telemark fylkeskommune.