Hensikten med prosjektet var å etablere en holdeplass langs fylkesveg 32 ved Sandbakken rett nord for rundkjøringen ved Hovengasenteret.

– Ved etablering av det nye stoppet ved Sandbakken vil det bli lettere tilgang til buss i sørgående retning for beboere på Osebakken og de som ferdes og bor i og rundt Hovengasenteret. De måtte tidligere benytte seg av holdeplass Borgeskogen og Asuransegata, som var et stykke unna og ikke lett tilgjengelig hvis man besøkte Hovengasenteret og de fasiliteter som er der med legesenter, apotek og dagligvarebutikker blant annet, sier Bjørn Henning Omsland, Teamleder i Vy buss.

Bygget for lett vedlikehold

– Holdeplassen er bygget for lettere å vedlikeholde den, og dermed øke levetiden på anlegget, sier Thomas Stensen-Christensen, byggeleder, Team utbygging Bypakke Grenland, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– Den nye støyskjermen er trukket litt lenger unna vegen og tettere på boligene for å få tilstrekkelig plass til busslommen. Høyden på støyskjermen blir da slik den er for å gi best beskyttelse mot støy, opplyser han.

Byggeleder roser Sør Entreprenør som vant anbudet, et nyoppstartet maskin- og landskapsentreprenørfirma fra Dalen i Telemark med base i Dalen og Skien.

– De har vært ryddige, punktlige og løsningsorienterte, sier Stensen-Christensen.

En av de mest brukte stoppestedene

– Hvor langt det er å gå til holdeplass har mye å si for hvor attraktivt det er å bruke buss i hverdagen, sier Gro Landsverk Grave, rådgiver ved Team trafikksikkerhet og miljøvennlig transport i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– Bussholdeplass Sandbakken i retning Skien ved fylkesveg 32 – rett overfor den nye holdeplassen – er en av de mest brukte i Grenland med 22.000 påstigende i året (2019-tall). Det manglet en holdeplass på motsatt side, mot Porsgrunn.

Etterspurt holdeplass

– Vi har fått mange henvendelse om bedre busstilbud i Hovengaområdet. Med dette nye busstoppet blir det enklere å ta buss fra Hovenga og Osebakken, sier Robin Kåss, ordfører i Porsgrunn kommune.

Prosjektet har en ramme på 12 millioner kroner og inkluderer i tillegg til etablering av bussholdeplassen også et grunnerverv, kompensasjon for riving av bygg, ny støyskjerm, gangvei og entreprenørkostnader.

Mandag 11. april stopper bussen her på Sandbakken holdeplass, rett ved Hovengasenteret. Påskepynten er utført av Borgeenga barnehage, avdeling Klubben, som en del av en konkurranse i regi av fylkeskommunen.
(Foto: Birgitte Finne Høifødt)