En duk av den gamle vegen ble skåret i to og den nye vegen i Skien ble avduket. Det var regionvegsjef Kjell Inge Davik som ønsker velkommen til åpning.

– Den nye 3,5 kilometers vegen gir en mye bedre trafikksikkerhet på strekningen som er viktig for nedre Telemark, men også for trafikken oppover i fylket, sa Kjell Inge Davik innledningsvis.

– Dette er en gledens dag. Prosjektet betyr mye, særlig for næringstransporten, men også for lokalbefolkningen. Jeg ville takke Vegvesenet og entreprenør for sin leveranse, supplerte ordfører i Skien Hedda Foss Five som skar gammel veg i to.

Løsningsorienterte og effektive

Davik benyttet også anledningen til å rette en stor takk til prosjektet internt og entreprenør av jobben Implenia AS Norge.

Jeg opplever det som at det har vært et konstruktivt samarbeid mellom byggherre og entreprenør. Entreprenøren har vært løsningsorienterte og effektive, understrekte Davik.

At kostnadene på 678 millioner (2019) er blitt litt høyere av å øke veibredden noe, lovet regionveisjefen ikke å belaste Bypakke Grenland, som også fikk takk for samarbeidet.

Løser en trafikksikkerhetsutfordring

Den gamle riksveg 36 og Brekkasvingene var en trafikksikkerhetsutfordring som begrenset inn- og utkjøring fra Skien i nord, særlig for næringstransporten. Det nye vegen som i går ble avduket, reduserer lengden på strekningen med en kilometer og de vanskelige Brekkasvingene utgår.

Som et av de to store vegprosjektene i Bypakke Grenland er målet med den nye vegen å bedre de trafikale forhold med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Viktig for næringstransport

– Store deler av Telemark er glad for denne vegen, mange bruker denne daglig. Den er utrolig viktig for næringsliv og pendlere, derfor er dette også en viktig dag for Nome kommune, sa ordfører i Nome Bjørg Tveito Lundefaret under tilstelningen etter vegåpningen.

– Selv om vegen er ferdig gjenstår litt arbeid. Endelig ferdigstillelse er 14. juni 2019, opplyser prosjektleder Roar Gärtner i Statens vegvesen.