– Minusgrader stopper ikke våre elever fra å sykle til skolen, sa rektor Kjell Karlsrud.

– Økt satsing på sykkel, i godt samarbeid med På sykkel i Telemark har gitt oss barn og unge som sykler hele året. Mange som kommer fra «sykkelskolen» Borge er vant til å sykle, og det blir naturlig å fortsette med dette på ungdomsskolen.

På Kjølnes har man et sykkelverksted tilknyttet faget arbeidslivserfaring. Det gir skolen mulighet til å utføre reparasjoner på sykler.

– De 8-9 elevene som har dette faget blir utrolig flinke, sier Karlsrud. Har du for eksempel bremser som ikke virker reparere våre elever det her, gratis og tidsbesparende. Noen blir så flinke at de får jobb på andre sykkelverksted etter en stund også.

VINTERSYKKEL: Felix Salihaj var blant de 56 prosent som kom seg til skolen på sykkel siste uka i februar. Han har gode piggdekk som gjør vintersykling enklere og tryggere.

Nøkkelen til å ha elever som sykler hele året mener rektor er en kombinasjon av god sykkelopplæring i tidlig alder, at skolen tilbyr lånesykler, har mulighet for enkle reparasjoner, samt at det på vinterstid er godt brøytet i hovedsykkelrutene.

Få blir kjørt til skolen. Kun i det Karlsrud omtaler som «drittvær» er biler tydelig mer synlig i skoleområdet.