Mye strøsand og grus om vinteren gir enda mer svevestøv om våren.

Alle sopebilene har krav på utstyr som også tar opp mye av det helseskadelige støvet pm10.

– Også sopebilene kommunen leier inn fra entreprenørene har de siste årene fått samme krav til utstyr for partikkelopptak som det kommunen bruker, opplyser driftsleder Bjørn Roger Aanesen i Porsgrunn kommune.

I Porsgrunn regner man med at man i løpet av 7-10 dager skal ha grovfeiet de viktigste gang- og sykkelvegene. Så følger sentrumsområdene og, og hvis alt går etter planen skal feiearbeidet være ferdig 10.mai.

Skien sentrum skal sopes fra førstkommende mandag i tillegg til gang- og sykkelveier og fortau sentralt.

– Samtidig setter vi i gang med å sope gang- og sykkelveger på hovedsykkelnettet med statlige belønningsmidler. Det betyr langs Gulsetringen, Gulsetvegen, gjennom hele Lundedalen, Bedriftsvegen og Kjørbekkdalen, sier Bjarne Skauen i Skien kommune.

Bildetekst:
Simon Alme i Steen-Hansen Maskin AS rengjør har akkurat startet arbeidet for Porsgrunn kommune med rengjøring av gang- og sykkelvegene i Kjølnes-området.