-Vi håper og tror at det er en gang- og sykkelvei som kommer til å bli veldig mye brukt, sa ordfører Hedda Foss Five, som offisielt åpnet det nye bypakkeprosjektet helt på tampen av februar.

Det skal bygges gang- og sykkelveg langs Bedriftsvegen fra Sparbutikken til rundkjøringen i Hagebyvegen, samt tilrettelegge for holdeplasser på samme strekning med universell utforming. Strekningen er på til sammen 550 m. Det skal bygges 6 nye busslommer slik at det blir 7 totalt på strekningen.

Hedda_anleggsfolk_Lene Hysing

En av Skiens mest trafikkerte kommunale veger

Tiltaket vil bidra til økt sammenheng og trafikksikkerhet ved at det fyller ut manglende fortaustilbud langs en strekning med høy trafikkmengde, inklusiv tungtransport.

Bedriftsvegen er blant de mest trafikkerte kommunale veger i Skien, med 6500 kjøretøy i døgnet.

Tilstede på åpning av bypakkeprosjektet var også representanter for næringslivet på Kjørbekk.

-Utbedringen av veien vil gi bedre flyt i trafikken og færre farlige forbikjøringer, sa daglig leder Hans A. Rønning i Kjørbekk og Rødmyr Interesseorganisasjon (KRIO).

Daglig leder Camilla Schmidt Andersen ved den lokale Sparbutikken uttrykte også glede for den nye vegen.

– Nå blir det tryggere for kunder og ansatte å gå eller bruke sykkelen. Mange ansatte som bruker sykkelen til jobben har etterlyst en slik utbedring, sa hun.

Tryggere og elever og ansatte

Også rektor ved Skogmo videregående skole Sølvi Nymo deltok under markeringen av ny gang- og sykkelveg.

-Det er veldig bra at vi nå får en mye tryggere vei for våre elever og ansatte, sa hun.

Nye gatelys

Anleggsleder Arild Helgesen i Skien kommunen opplyste også at det skal settes opp nye gatelys i området.

Prosjektet har en kostnadsramme på 8,4 millioner, finansieres av bypakka og er prioritert i handlingsprogrammet 2015-2018.

Arbeidet forventes ferdigstilt i 1. oktober 2017.