– Sykkelskapene er en kjærkommen og praktisk løsning for dem som kommer med toget, sier ordfører Hedda Foss Five i Skien kommune.

– De er enkle å bruke, konstaterer ordføreren. Jeg håper mange får glede av dem!

Bypakke Grenland har plassert sykkelskap også på Kammerherreløkka i Porsgrunn, bussterminalen på Skjelsvik og bussknutepunktet i Siljan ved fv. 32.

Som i Skien har også Porsgrunn plass til 10 sykler ved jernbanestasjonen og bussterminalen. På bussterminalen på Skjelsvik er det plass til 6 sykler og i Siljan 4.

Skapet til sykkelen låses opp med appen SafeBikely.

Kan forhåndsbestille plass

Prisen er 10 kroner for 12 timer. Parkeringstiden kan utvides om du ønsker det, og du kan bestille plass i sykkelskapet en time før bruk. På den måten er du sikker på ledig skap, hvis du for eksempel skal dra videre med toget.

Behovet for trygg sykkelparkering har vært etterspurt lenge. Tyveri av hele eller deler av sykler ved kollektivknutepunktene er et problem som gjentatte ganger har vært belyst i media.

Øke andel miljøvennlige reiser

Det var ny teknologi med appbasert styring av låser som aktualiserte sykkelskap som en rask løsning for å etablere trygge sykkelparkeringsplasser i Grenland.

Skapene kan enkelt utvides eller flyttes etter behov.

– I Norge er det nå utplassert sykkelskap i ti kommuner, sier Ellen Loxley, markedssjef i SafeBikely.

Det er satt av 1,5 million i statlige belønningsmidler til å etablere sykkelbokser i Grenland gjennom prosjektet «Trygg sykkelparkering ved kollektivknutepunkt.» Det skal dekke bokser alle fire stedene og drift i minimum 5 år. Til nå er det brukt en million. Ordningen skal evalueres etter ca. et halvt år.

Målet med investeringen er å styrke konkurranseevnen til kombinasjonsreiser kollektiv og sykkel opp mot bilreiser, samt å øke andelen miljøvennlige reiser i Grenland.