Arbeidet med å rive to hus, lagerhall og kontorbygg starter i begynnelsen av november. Samtidig starter også prosjekteringsfasen.

Den nye veien vil gå ca. 300-350 meter parallelt med Vallermyrvegen. Rundkjøringene vil komme i retning Porsgrunn sentrum rett nord for XY-bensinstasjonen og Høyde Service Utleie.

-Mens arbeidet pågår legger vi opp til at det blir minst mulig kø, men noe må man regne med, sier Hallgeir Lie, daglig leder i Tveito Maskin.

KONTRAKT SIGNERT: Foran fra høyre: Hallgeir Lie, daglig leder Tveito Maskin, Brian Lund, Team utbygging Bypakke Grenland Vestfold og Telemark fylkeskommune, Bak fra høyre: Erlend Solheim, prosjektleder, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Anita Kjærvoll. Rådgiver, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Lars Willy Moland, byggeleder, Vestfold og Telemark fylkeskommune. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

-For næringstrafikken i dette området vil det bli et betydelig løft, sier Lie.

Økt trafikksikkerhet

Bypakkeprosjektet har som mål å gi økt trafikksikkerhet og redusert forsinkelse med M2-bussene i rushtiden. Videre vil prosjektet sørge for at allerede regulerte bolig- og næringsarealer av betydelig størrelse kan realiseres.

Oppgradert vei og nytt vann- og avløpsanlegg

Hovedjobben med å etablere den nye Ullinvegen er å bygge to nye rundkjøringer. Porsgrunn kommune skal også bygge og tilrettelegge vann- og avløpsanlegg langs Ullinvegen. I tillegg skal dagens fv. 32 ryddes opp i ved å etablere ny midtdeler og fjerne eksisterende kryss på Enger og Bjørndalvegen.

Finansielt samarbeid

Rammen er på 93 millioner, som inkluderer eiendomserverv og moms. Bypakkas andel i spleiselaget er på 34 millioner.
Prosjektet er et samarbeid mellom Porsgrunn kommune, Bypakke Grenland og Vestfold og Telemark fylkeskommune . Finansieringen er også et samarbeid mellom Porsgrunn kommune, Bypakke Grenland, og Vestfold og Telemark fylkeskommune samt bidrag fra private grunneiere.

Oppgradert handelsområde

Prosjektet vil gi bedre innkjøring til områdene Valler, Tveten og Pasadalen. Oppgradering av området vil også legge til rette for utviklingen av nordre del av Enger som regionalt handelsområde.

Ulykkeskryss blir borte

Fylkesveg 32 er i dag ulykkesbelastet, spesielt i kryssene ved Ullinvegen og Bjørndalvegen. Det er registrert syv personskadeulykker fra 2010-2019 ved Enger, fem i selve krysset, og to i forbindelse med gangfeltet. Når T-krysset inn til Ullinvegen forsvinner, og erstattes av en rundkjøring, bedres trafikksikkerheten.

Nye holdeplasser

Det skal også bygges nye holdeplasser langs med Ullinvegen, samt oppgradere forholdene for myke trafikanter.

Arbeidet skal være ferdig høsten 2023.