I den forbindelse inviterte Statens vegvesen torsdag 3. april innbyggerne i Siljan til et informasjonsmøte om prosjektet, som er et av de prioriterte prosjektene i Bypakke Grenland.

Etterlengtet sykkelvei

Den nye gang og sykkelveien skal gi et godt tilbud til gående og syklende som ferdes mellom boligområdet på Holtesletta og fritidsområdet ved Heivannet. At dette er etterlengtet på Siljan, kom klart frem i løpet av møtet.

Også boligområdene langs Industrivegen og hus og hytter på strekningen vil bli knyttet til gang- og sykkelvegen, og det vil komme nye og bedre busslommer.

Mulighet for innspill

Hensikten med møtet var i første omgang å introdusere prosjektet og å gjøre innbyggere og hytteeiere kjent med planprosessen rundt. Like viktig var det å gi en anledning for berørte og andre lokalkjente til å komme med innspill og tilbakemeldinger.

De fremmøtte var tydelig opptatt av å skape en mest mulig sikker og trygg ferdsel for barna i området. I tillegg kom det frem flere lokale innspill som kunne ha betydning for prosjektet.

Hus- og hytteeiere i Siljan ser på plantegningene for den planlagte gang- og sykkelvegen

Framdrift

Prosjektet finansieres gjennom Bypakke Grenland, og gjennomføringen avhenger dermed av at Stortinget godkjenner bypakka. Planprosessen settes i gang nå slik at man står klar og dermed kan komme fortere i gang med prosjektet når det evt. skjer.

Med det forbeholdet ser Statens vegvesen for seg følgende framdrift for prosjektet:

Varsel om oppstart mars 2014
Registreringer apr-aug 2014
Prosjektering og planlegging apr-nov 2014
Offentlig ettersyn des-jan 2015
Kommunal behandling/vedtak feb-mars 2015
Grunnerverv mars-des 2015
Byggestart 2016?

Her finner du Statens vegvesens presentasjon fra møtet , med informasjon om kontaktpersoner og muligheter for medvirkning mm.

Se også beskrivelse av prosjektet på bypakka.no.