I løpet av høsten planlegger Grønli skole å ha på plass sitt hjertesone-prosjekt, mens Midtbygda skole i Siljan er klar ved skolestart.

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere droppsoner er gode trafikksikkerhetstiltak.

Gjennom Bypakke Grenland er det bestemt at det skal gjennomføres hjertesonepiloter i Porsgrunn, Skien og Siljan. Etter invitasjon og befaringer på barneskoler er det valgt to pilotskoler i Porsgrunn, Heistad og Grønli. I Skien, Venstøp og Stigeråsen skoler, og i Siljan Midtbygda skole. Hvor hjertesonen skal være og hvilke tiltak som skal igangsettes skal skje i et samarbeid mellom skolene, FAU og kommunene.

Helse, miljø og sikkerhet

– Hjertesone handler om helse, miljø og sikkerhet, sier virksomhetsleder Bjørn Kronstad ved Grønli skole.

– Vi jobber med å finne gode tiltak for å få ned bilbruken til skolen, samt trygge «droppsoner» for barn som blir kjørt til skolen.

– Dette har skapt et positivt engasjement hos foreldre gjennom FAU-samarbeidet, og elevene opplever det som meningsfylt å bidra. Elevene deltar blant annet med kartlegging av snarveger og forslag til tryggere skoleveger, sier Kronstad.

Gjennom «Alle Barn Sykler»- programmet har Grønli skole gode tall på «grønne reiser».  Sykkelandelen er på nesten 35 prosent, mens 45 prosent av elevene går.

Bystyrene i Skien, Porsgrunn og kommunestyret i Siljan har vedtatt bevilgning på 3,2 millioner kroner til Hjertesoneprosjekter med statlige belønningsmidler.

Etter gjennomføring av pilotprosjektene er det et mål å etablere hjertesoner ved alle grunnskoler i bypakkekommunene.