– Dette er veldig bra, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

– Pengene kommer i tillegg til de 60 millionene vi får i belønningsmidler fra staten neste år, og dette betyr at vi kan gjøre kollektivtilbudet enda mer attraktivt slik at flere velger å sette igjen bilen og reise miljøvennlig.

Fylkesordføreren sier at med disse pengene kan vi blant annet sørge for billigere kombinasjonsbilletter for buss og tog for reisende til Grenland fra Vestfold. Slike billetter er etterspurt, og vil sammen med økt togtilbud til Grenland om morgenen kunne gi mange nye kollektivreisende i byområdet.