Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark fylkeskommunen og Statens vegvesen skal i forbindelse med Bypakke Grenland sette i gang med planlegging av flere prosjekter på strekningen Hovenga i Porsgrunn – Rådhusplassen i Skien på fylkesveg 32.

Grunneiere, næringsdrivende og andre berørte langs Fv 32 mellom Porsgrunn og Skien er invitert til medvirkningsmøte om prosessen tirsdag 4. november.

På møtet vil det bli etablert kontakt med grunneiere, næringsdrivende og andre berørte langs strekningen.

Agenda for møtet:

18.00     Velkommen v/ politisk ledelse i Skien og Porsgrunn og leder for hovedutvalget for samferdsel i Telemark fylkeskommune. Informasjon om prosess rundt utredning og videre detaljplanlegging av strekningen Hovenga- Menstadbrua-Rådhusplassen i Skien på fylkesveg 32.

19.00     Pause

19.10     Spørsmål, diskusjon og innspill rundt problemstillinger, behov og utfordringer for i hovedsak følgende strekninger:

  •     Menstadbrua-Rådhusplassen i Skien
  •     Hovenga – Hammerkrysset Porsgrunn

20.00     Slutt for kvelden

Tid:         tirsdag 4. november fra klokka 18.00 til 20.00

Sted:      Thon hotell Høyers i Skien (ved Rådhusplassen i Skien)

Her finner du nærmere beskrivelse av de aktuelle prosjektene..