Den nye vegen fra Skyggestein til Skjelbredstrand reduserer lengden på riksveg 36 med cirka en kilometer.

I tillegg til fylkesveg 32 Gimlevegen – Augestadvegen» – «Lilleelvkrysset» er riksveg 36 Skyggestein-Skjelbredstrand, «Brekkasvingene» et at de to store vegprosjektene i Bypakke Grenland.

God næringspolitikk

-Dette er god miljøpolitikk, god næringspolitikk og ikke minst god Telemarkspolitikk ved at vi blitt kvitt flaskehalser og vegnettet blir mer konkurransedyktig, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid under åpning på anleggstomta.

ordførere_brekkasving_Birgitte Finne Høifødt

-Nå får vi en god standard på en belastet strekning, sa Roar Gärtner, prosjektleder i Statens vegvesen.

Vegen har i dag varierende bredde, stigning og kurvatur – ikke minst hårnålssvingen midt i stigningen – fører til mindre god framkommelighet, særlig på vinterføre. Vegens plassering fører dessuten til dårlig bomiljø der den svinger seg gjennom bebyggelsen på Brekka og langs Norsjø.

Den nye vegen inkluderer to nye rundkjøringer, flere bruer og to tunneler. Deler av den gamle vegen kan benyttes til gang- og sykkelveg. Denne nye strekningen går fra Geiteryggen flyplass og ned til sørenden av Norsjø.

Positive reaksjoner

-Dette er et av de viktigste prosjektene i Grenland, sa Skiens ordfører Hedda Foss Five. Hun viste også til nabokommunen Nome, hvor hun har fått mange positive reaksjoner på at det nå bygges ny vei. Dette er spesielt viktig for næringsinteressene.

Oppstart for bygging skjer ved årsskifte. Bypakke prosjektet er fullfinansiert med statlige midler til 595 millioner.