– Det er helt magisk å se hvordan en toåring finner balansen på en løpesykkel, og manøvrerer raskt og trygt, sier Silje Borlaug, pedagogiske leder og stedfortredende styrer ved Læringsverkstedet Kongerød barnehage på Klyve.

400 løpesykler til utlån

Fra mai til midt i august får barnehagen låne 20 av de 400 løpesyklene Bypakke Grenland har til disposisjon for kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan. Det er Michel Fouler gjennom organisasjonen På Sykkel i Telemark som drifter tilbudet.

– Når vi åpner lekebua hiver barna seg over dem først. Derfor har vi to sykkelfrie dager for løpesyklene. Da kommer trehjulssyklene fram, lekebiler og annet de også har stor glede av, sier Borlaug.

Den minste avdelingen:
Full fart med denne gjengen: Fra høyre, Vetle, Even, Alina, Ella og Ellis (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Sykler til barnehagen

Hun forteller at flere foreldre har merket seg barnas iver og ferdighet på balansesyklene, og har derfor kjøpt dette privat også.

– Vi opplever at barn som kommer fra nærområdet sykler med foreldrene til barnehagen, sier hun.

– Med løpesykkelen lærer barna – fra 2 til 4 år – styring og balanse, det viktigste når man skal sykle. Når de har kontroll på styring og balanse blir overgangen til pedalsykkelen lettere. For mange barn blir derfor støttehjul unødvendig, sier Borlaug.

Mye glede og lek

– Ofte sykler barna rundt sammen i barnehagen, de venter på hverandre, kanskje kappkjører, og har åpenbart mye glede i lek med dem. Det er sjelden de faller også, supplerer hun.

– 37 barnehager har lånt og låner sykler i sommer, og det er stor oppslutning og etterspørsel fra barnehagene etter dem, opplyser Michel Fouler i På Sykkel i Telemark.

– Mange foreldre melder at de har barn som har lært å sykle etter ordningen med løpesykler i barnehager, sier han.

Trenger flere løpesykler

– Vi må sannsynligvis anskaffe flere løpesykler, rundt 50, dersom flere barnehager ønsker å beholde løpesykler i to måneder av gangen, slik som ved Kongerød barnehage. Det er også en del slitasje som gjør at de må skiftes ut, sier han.

Gratis utlån av løpesykler for barnehagebarn ble starte som en pilotordning i 2019/2020 av Bypakke Grenland i samarbeid med På Sykkel i Telemark. På grunn av stor suksess og etterspørsel ble tilbudet utvidet til alle barnehagene i Skien, Porsgrunn og Siljan.

Læringsmålet er koordinering, balanse, smidighet – og starten på et liv som syklist.