IKT Grenland er en interesseorganisasjon for bransjen, med rundt 80 medlemsbedrifter i Grenland. For disse bedriftene er det alfa og omega å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft.

– Vi ser at god infrastruktur utvilsomt er en kvalitet som er viktig for IKT Grenlands medlemmer.

Positive ringvirkninger

Torkild Follaug
Torkild Follaug

Torkild Follaug mener tiltakene i bypakka vil skape positive ringvirkninger. En enkel trafikkhverdag for folk som skal til og fra jobb er vesentlig, uansett om man velger buss, sykkel eller egen bil.

– Når vi tidligere har jobbet med lokaliseringsspørsmål, har vi sett at nærhet til der folk bor er en veldig viktig faktor. Det vil si at jo bedre infrastruktur vi har i Grenland, jo lettere er det å rekruttere folk utenfra – også fra områder som Søndre Vestfold.

Follaug mener at mange som jobber i IT-bransjen har klare oppfatninger – utover jobb – om hva som gir livskvalitet.

– Framover vil vi i vår bransje være helt avhengig av å rekruttere folk fra utsiden. Det er rett og slett for få hoder innenfor de fagene vi trenger i området per i dag. Bostedskvalitet er en veldig viktig del av hva vi har å tilby. Så kan man jo spørre seg om bompenger er en kvalitet, men det er jo bare én side av saken. Effektiv kommunikasjon og bedre veger er i hvert fall utvilsomt et sterkt positivt bidrag.

Flere vil ta bussen

Den daglige lederen for IKT Grenland tror at flere vil benytte seg av offentlig transport og sykkel hvis bypakka blir gjennomført.

– Flere av medlemsbedriftene har tidligere kjørt kampanjer for å inspirere medarbeidere til å sykle, og det er også arrangert ”kjør med en kompis-kampanjer” for å redusere biltrafikken, så det er absolutt en bevissthet rundt det. Med bedre tilrettelegging tror jeg tiltak for både helse og miljø vil blomstre opp, sier Follaug.