Arbeidene med å bygge ny veg foregår tett på Lilleelva hvor grunnforholdene er dårlig, derfor må entreprenør HAB Construction av sikkerhetsmessige årsaker stenge vegen. Vegen vil være stengt i opptil seks måneder. Stengingen kan føre til lange køer i Porsgrunn sentrum.

-Vi beklager at stengingen vil medføre vanskeligheter og større køer. Vi håper at vi kan få hjelp fra Porsgrunnsbeboere som har mulighet til å ta bena fatt, sykkelen, bussen eller å kjøre sammen for å redusere køene, sier byggeleder Kari Tisjø Tveit i Statens vegvesen

Dr. Munks gate forbeholdes myke trafikanter

Dr. Munks gate må stenges samtidig for biltrafikk. Vegen vil være åpen for gående og syklende. Det samme gjelder for kryssingen fra Elverhøy og til bussterminalen.

Vi heier på dere som lar bilen stå

Fra tidlig morgen 8. mars vil Bypakke Grenland stå på to stand og heie på alle som hjelper på trafikkavviklingen i Lilleelvkrysset med å ta sykkel eller gange den dagen.

Vi skal stå på Kammerherreløkka og Floodeløkka. Der stiller bypakka med bålpanne, noe å drikke, boller og give aways. I tillegg blir det loddtrekning med mulighet for å vinne gavekort eller periodebillett på buss.

Vi kommer til å stå flere dager på stand for å heie på de som sykler eller går i tiden etter 8. mars.

Slik kan DU bidra

For de som har anledning anbefaler vi følgende tips:

Ta bussen

Ta bussen i stedet for bilen. Vi har et godt kollektivtilbud i Grenland med avgang på metrobussene hvert 10. minutt og de mest fleksible og billigste billettene i landet. Dette kan avlaste biltrafikken spesielt i rushtiden.

Gå eller sykle

Om du har mulighet kan det være lurt å ta beina eller sykkelen fatt de neste månedene, enten hele vegen til jobb eller frem til for eksempel bussholdeplassen.

Kjør sammen    

Har du en eller flere kolleger som skal samme veg som deg til jobben kan det være lurt å avtale å kjøre sammen. Har du vært inne på tanken på å teste ut buss, sykkel eller å gå, så er dette en god anledning sier prosjektleder i Bypakke Grenland Olav Risholt.

I tillegg til å avlaste biltrafikken og eventuelle køer, bidrar dette til mindre forurensing og et bedre miljø.

Omkjøring for bilister og tungtransport vil være godt skiltet under stengingen. Krysset er stengt til høsten 2017 ca. et halvt år.