Det viser seg at etter stengingen av Lilleelvkrysset flyter trafikken bedre gjennom Porsgrunn sentrum. Trafikkmålinger viser at man kommer både fortere og mer smidig fram i Hovenggata og Sverresgate. Denne tilbakemeldingen kommer også fra kollektivselskapene og nødetatene.

En annen årsak til at vegen forblir stengt er at Bane NOR er i gang med å bygge dobbeltspor fra Porsgrunn til Larvik. Forberedende arbeid for åpning av dobbeltsporet har allerede startet opp, og vil pågå frem til åpning av nytt dobbeltspor høsten 2018. På et tidspunkt må Bane NOR stenge Lilleelvgata igjen før ny fylkesveg står ferdig.

Forbedrende tiltak

Signalanlegget i Domus-krysset er lagt bedre til rette for å prioritere omkjøringsvegen. Det vil si at de som svinger mot Jernbanegata har grønt lys lengre enn tidligere. Porsgrunn kommune har gjort ytterligere tiltak for å bedre trafikkflyten ved å utvide Sverresgate.

Følg køen og vær oppmerksom

Ved å følge køen og tette lukene skaper du bedre flyt i trafikken. Statens vegvesen ber derfor om din hjelp.

-Følg med i trafikken, tett lukene og vær til enhver tid oppmerksom, understreker byggeleder i Statens vegvesen Kari Tisjø Tveit.

Vi oppfordrer i tillegg de som har mulighet til å gå, sykle, reise kollektivt eller kjøre sammen.

  Kontaktperson i Statens vegvesen:

Prosjektleder Roar Gärtner, telefon 907 37 045

Byggeleder Kari Tisjø Tveit, telefon 913 77 032