Hallgeir Kjeldal kommer på sykkel fra kommunehuset til vår avtale ved Langesund torg. Agenda for møtet er kollektivbruk, og hva skal til for at flere bruker bussen i Grenland.

Foretrekker bussen

-Etter at prisen på et periodekort på buss ble betydelig redusert, og bussene begynte å gå oftere, er turen fra Langesund til Stathelle eller Porsgrunn et godt alternativ til bil, sier Kjeldal.

Ordføreren prøver å bruke bilen minst mulig på strekninger han like gjerne kan gå, sykle eller ta buss.

– Skal jeg fra Langesund til Stathelle går bussen hvert tiende minutt på dagtid. På vinteren betyr det blant annet at jeg slipper å kjøre på glatt føre. I bussen sitter jeg varmt og bekvemt og kommer raskt fram.

Han forteller at etter han ble ordfører har han begynt å gå til jobb fra boligen som ligger cirka en kilometer unna kommunehuset.

Best busstilbud mellom Langesund og Stathelle

Kjeldal understreker at ikke alle i Bamble har et like godt kollektivtilbud. Likevel, godt over halvparten av Bambles befolkning bor mellom 200-800 meter fra en holdeplass for metrobussen (M1).

– I bystrategisamarbeidet ønsker vi at flere skal bruke kollektivtilbudet blant dem som bor innenfor bybåndet. Bamble er todelt: De som bor i Langesund og på Stathelle ligger innenfor bybåndet og har et veldig godt tilbud. De burde bruke mer buss. Så har vi befolkningsområder hvor busstilbudet er dårlig, og bilen ofte blir førstevalget.

– Flere pendelruter og oftere avganger i boligområder utenom Stathelle og Langesund er et ønske, sier han.

Tid avgjørende

Billig buss og oftere buss er allikevel ikke alltid nok til at folk velger kollektivt, mener Kjeldal.

– Bussen må også konkurrere på tid. I arbeidet mitt må jeg forsvare tidsbruken. Skal jeg til Skien går det for sent med buss, sier han.

– Bedre fremkommelighet for buss, slik som egne kollektivfelt der hvor det er mulig, ville ha hjulpet på dette. Å gi bussen prioritet på vegnettet, slik at det blir lønnsomt å ta buss, kan også friste flere til å reise kollektivt.

Å få flere til å gå, sykle eller ta bussen til og fra jobb var også et arbeid Kjeldal var engasjert i gjennom prosjektet Smart trafikant i 2009-10 i Bystrategisamarbeidet.

Flere politikerne bør prøve bussen

– Flere politikere bør prøve bussen. Vi vet at omtrent hver tredje biltur som tas i Norge er under en kilometer. Til et kommunestyremøte betyr det at noen kan gå, sykle eller ta bussen hvis de bor eller jobber tett til en holdeplass.

En gang i uka eller oftere benytter han seg av busstilbudet i Grenland.

– Behagelig, enkelt, billig, effektivt og miljøvennlig for dem som bor slik til at dette er aktuelt, sier ordfører Kjeldal.