Ordfører Robin Kåss erklærte sykkelskapet på Kammerherreløkka for åpnet ved å «låse opp» med appen SafeBikely.

Bypakke Grenland har plassert sykkelskapene også på bussterminalen på Skjelsvik, jernbanestasjonen i Skien, og bussknutepunktet i Siljan ved fv. 32.

Sykkelskap på bussterminalen på Skjelsvik åpner uke 26.

Sykkelskap i Skien og Siljan er klart til bruk i uke 26.

Prisen er 10 kroner for 12 timer. Parkeringstiden kan utvides om du ønsker det.

Behovet for trygg sykkelparkering har vært etterspurt lenge. Tyveri av hele eller deler av sykler ved kollektivknutepunktene er et problem som gjentatte ganger har vært belyst i media.

Tradisjonelle sykkelhotell er dyre og det tar ofte lang tid å få det på plass. Tyveri fra sykkelhotell er også problem flere steder i landet.

Ny teknologi

-Det var ny teknologi med appbasert styring av låser som aktualiserte sykkelbokser som en rask løsning for å etablere trygge sykkelparkeringsplasser, sier Lars Martin Sørli, bypakkekoordinator i Porsgrunn kommune.

Skapene kan enkelt utvides eller flyttes etter behov.

I møte i administrativ koordineringsgruppe høsten 2019 ble det godkjent at ubrukte belønningsmidler 2017-2020 skulle investeres i «enkle gang- og sykkeltiltak i sentrumsområder og på hovednett for myke trafikanter», fordelt på flere prosjekter. 1,5 millioner kr ble tildelt prosjektet «Trygg sykkelparkering ved kollektivknutepunkt.»

Mål: øke miljøvennlig reiser i Grenland

-Målet med denne investeringen er å styrke konkurranseevnen til kombinasjonsreiser kollektiv/sykkel opp mot bilreiser, samt å øke andelen miljøvennlige reiser i Grenland, sier Sørli.