Kongensgate er nå åpnet for trafikk, men kan tidvis bli lysregulert i forbindelse med etablering av gatevarme fra uke 42.

I Hesselbergsgate, som nå er stengt, vil det bli langt mindre arbeid enn i Kongensgate. Her skal det etableres busslommer, fortau og arbeid med veg.

Siden følger Torggata og Skistredet. Torggata skal få parkeringsplasser og plasser til varelevering, fortau og veg. Skistredet får oppstillingsplass til drosjene, parkeringsplasser og muligheter for varelevering.

Kollektivknutepunkt og grønn lunge

Bypakkeprosjektet skal gjøre Landmannstorget til en grønn lunge, og flytte busstoppene til Kongens gate og Hesselbergsgate.

I byggeperioden er passasjen på Landmannstorget veldig trang, derfor anbefales det å bruke veien forbi Lietorvet isteden. Parkeringstilbudet vil også være begrenset i perioden, og det oppfordres til å bruke Bygarasjen.

Sykkelhotell

Skien kommune har fått 790.000 kroner til å planlegge og bygge er sykkelhotell på Landmannstorget. Arbeidet starter sommeren 2019 og sykkelhotellet vil være på plass sommeren 2020.

Attraktivt for næringslivet

Det nye kollektivknutepunktet skal blant annet bidra til at antall busspassasjerer øker til og fra Landmannstorget, samt gjøre det attraktivt for etablering av næringsvirksomhet. Prosjektet er beregnet å koste 85,7 millioner og er ferdig i 2020.