Tiltakene er imidlertid ikke tilstrekkelig til å gi regionen den konkurransekraften vi trenger i framtiden. Store utfordringer gjenstår, som å koble riksveg 36 bedre sammen med E18, samt å gjøre byene mer attraktive å bo og jobbe i. I konkurransen om kompetent arbeidskraft står attraktive og levende bysentra som noe av det viktigste for hvor man velger å bosette seg.

Bypakka og en fremtidig byvekstavtale med staten handler om hvordan Grenland skal få en fremtidsrettet infrastruktur som gjør det attraktivt å drive næringsvirksomhet. Det vil bety flere spennende jobber for deg og meg. Samtidig handler det også om at vår region skal bidra i arbeidet med å løse menneskeskapte klimaendringer.

Også næringslivet har gode grunner til å ta dette på alvor. Ekstremvær og temperaturøkninger påfører oss også store utgifter. Dessuten åpner vegen mot et null-utslippssamfunn mange nye kommersielle muligheter for et fremoverlent næringsliv. De mulighetene ønsker næringslivet i Grenland å utnytte. Klimavennlige løsninger kan rett og slett bli god butikk.

Alle byregionene kjemper om å få en god byvekstavtale med staten. Det er fordi staten knytter sine regionale bidrag opp imot en slik avtale. Hvis Grenland sier nei, innebærer det mindre penger til infrastruktur og byutvikling, og at vi må ta regningen alene. Det vil svekke vår evne til å konkurrere med andre byregioner, som igjen betyr færre arbeidsplasser og mindre attraktive byer.

Bypakke Grenland kommer både næringsliv og befolkning til gode. En videreføring av Bypakke Grenland gjennom en byvekstavtale med staten vil gjøre næringslivet i Grenland mer konkurransedyktig, og gi befolkningen et mangfoldig og spennende arbeidsmarked. Dette er bra og noe vi vil ha!

Magnar Bakke

adm.dir. INEOS Bamble & Noretyl/ Leder Industriclusteret Grenland (ICG)

Sverre Gotaas

adm.dir. Herøya Industripark

Finn Flogstad

adm.dir Grenland Havn

Mette Sannerholt Andersen

daglig leder Grenland Næringsforening

Kristin Saga

regiondirektør NHO Vestfold og Telemark

Irene Bordier Haukedal

distriktssekretær LO – Telemark

Hanne Gro Haugland

daglig leder Vekst i Grenland

Hans Rønning

daglig leder Kjørbekk og Rødmyr

interesseorganisasjon – KRIO