Sammen med regionvegsjef i Statens vegvesen Kjell Inge Davik og Porsgrunns ordfører Robin Kåss signerte han tirsdag kontrakten med AF Gruppen, som har levert det beste tilbudet både når det gjelder pris og kvalitet.

 Vi er veldig glade for at det endelig nærmer seg løsning for denne flaskehalsen i Porsgrunn. Det er et stort prosjekt, og det er viktig at vi kommer i gang, sa ordfører Robin Kåss under signeringen.

Bedre fremkommelighet

Målet med ny veg fra Gimlevegen til Augestadvegen er å gjøre de trafikale forholdene gjennom Porsgrunn bedre. Dette innebærer framkommeligheten for kollektivtrafikken, myke trafikanter så vel som næringstransporten. I tillegg vil trafikksikkerheten også bli bedret ved trafikken slipper å krysse jernbanen i samme plan.

Sikret gode løsninger

 Prosjektet er bynært, og vil skape en barriere mellom boligområde, skoler og idrettsanlegg på den ene siden, og Porsgrunn sentrum, jernbanestasjon og bussterminal på den andre siden. Å sikre gode løsninger for de mange gående/syklende som skal mellom disse målpunktene er viktig, både i det ferdige anlegget og under bygging. Statens vegvesen som byggherre er svært opptatt av å ivareta dette aspektet. Dette mener vi AF Gruppen vil ivareta, sa prosjektleder Roar Gärtner fra Statens vegvesen.

Oppstart på nyåret

Byggestart er forventet februar/mars 2016, og det skal stå ferdig i juni/juli 2018. I anleggsperioden vil det nok folk måtte merke at det jobbes. Men entreprenøren legger stor vekt på at folk skal få så liten belastning som mulig. Blant annet skal taket på tunnelen legges før massene graves ut. Dette reduserer støy og støv fra anlegget.

Anlegget vil ikke berøre trafikken direkte da det ligger med god avstand til dagens veg, men vil belaste vegnettet i en viss grad med tanke på flytting av masser.

Det betyr at trafikken mellom Porsgrunn og Skien ikke stenges. Man må likevel påregne litt mer trafikk og endret kjøremønster i perioder.

En av to entrepriser

Kontrakten som nå er inngått er en av to hovedentrepriser for prosjektet fylkesveg 32 Gimlevegen – Augestadvegen, bedre kjent som Lilleelvkrysset. Prosjektet er delt inn i to hovedentrepriser. Totalentreprisen som nå er signert gjelder for strekningen fra Dr. Munks gate til Augestadvegen.  Utførelsesentreprisen, som utlyses våren 2016, gjelder fra Gimlevegen til Dr. Munks gate.