Tryggere for alle

– Gulsetvegen er smal og krevende for alle trafikantgrupper. Med nytt fortau blir det endelig bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for alle de som sykler og går her, sier ordfører i Skien Trond Ballestad.

Ordføreren forteller at arbeidet er et samarbeid mellom kommunen og Bypakke Grenland.  Samtidig med at fortauet bygges, legges det også nytt vann- og avløpsanlegg.  Han legger til at dette vil gjøre vannforsyningen sikrere.

Ønsket prosjekt

Sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune står for byggeledelsen i samarbeidsprosjektet.

– Vi er veldig glade for å komme i gang med dette prosjektert som har vært ønsket lenge, sier sektor direktør Gunnar Berg Treidene.

Når kontrakten nå er skrevet under med den lokale entreprenøren GS Maskin AS, vil arbeidet kunne ta til i løpet av mai-juni.  Gulsetvegen er smal, derfor vil det bli stengt helt for gjennomkjøring.  Alle beboere vil få anledning til å kjøre til sine eiendommer mens arbeidet holder på.  Både syklende og fotgjengere kan passere gjennom hele arbeidsperioden.

Stor jobb

– For oss er dette en betydelig jobb.  Vi regner med at 12-14 mann vil være sysselsatt med prosjektet, sier daglig leder Asbjørn Pedersen i GS Maskin AS. Firmaet har hovedkontor i Sannidal, men har en egen avdeling på fem personer i Skien. I tillegg vil firmaet ha hjelp av underentreprenører til spesielle oppgaver, også de er lokale.

Hele arbeidet inkludert oppgradering av vann- og avløpsledninger, er på 42 millioner kroner inkludert moms. Her representerer vann- og avløpsarbeidet Skien kommune betaler for separat, i underkant av en tredjedel.

Nye innkjørsler

Når alt arbeidet er ferdig innen oktober 2021, vil en rekke eiendommer ha fått nye og utbedrede innkjørsler. Flere av dagens vil bli samlet slik at det blir færre innkjørsler direkte til Gulsetvegen.  Fordi terrenget er relativt bratt og området smalt, vil det bli bygd tjue ulike murer langs veien.