Rv. 36 Skyggestein-Skjelbredstrand er et av de to største prosjektene i Bypakke Grenland og ordførerne i bypakke samarbeidet var også tilstede under signeringen.

Bra for næringslivet i Telemark

– Skien har ivret lenge etter å løse en infrastruktur som har vært problematisk, spesielt for næringstrafikken. Dette er dermed en særs tilfredsstillende dag og forløsende å se at bypakka gjør dette prosjektet til virkelighet, sa ordfører i Skien Hedda Foss Five.

Det er en 3,6 kilometer lang ny veg som skal bygges på riksveg 36 mellom Skyggestein og Skjelbredstrand,. Riksveg 36 er en viktig inn- og utfartsåre til/fra Skien og Grenland, og binder E18 sammen med E134 i Seljord.  Når den nye vegen står ferdig, vil et smalt, kronglete parti med hårnålsving bli en saga blott.

De kjente Brekkasvingene er en trafikksikkerhetsutfordring. Den nye vegen fra Skyggestein til Skjelbredstrand reduserer lengden på rv. 36 med cirka en kilometer og de vanskelige Brekkasvingene utgår. Den nye vegen bedrer de trafikale forholdene både med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet. Dette er noe som igjen vil bidra til å redusere klimagassutslipp og å danne et bedre miljø.

Viktig prosjekt for Region sør

-Dette er et viktig prosjekt for hele Region sør, og ikke for minst for Skien og Grenland som blir kvitt Brekkasvingene en gang for alle. Det er gledelig å se at hele åtte entreprenører var interessert i å bygge prosjektet. Vi ser frem til et godt samarbeid med Implenia som fikk kontrakten etter å ha levert det beste tilbudet, sa regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør Kjell Inge Davik under signeringen.

– Dette prosjektet hadde vi ikke fått til uten bypakka, sa Sven Tore Løkslid, fylkesordfører i Telemark fylkeskommune. Han ga honnør for god framdrift i prosjektet med kontraktsignering før jul.

Implenia Norge AS er et norsk AS med et sveitsisk i et konsern som har spesialkompetanse på betong og konstruksjoner. Prosjektet innebærer blant annet bygging av to nye rundkjøringer, flere bruer og to tunneler. Entreprenør starter med byggingen rett på nyåret 2017.

– Dette er de gode fotavtrykkene som vi setter i Bypakke Grenland, avsluttet ordførere i Siljan Kjell Abraham Sølverød.