Kunden må først tegne avtale på www.e18vestfold.no og gi Vegfinans beskjed om hvilken bil med fire siffer som skal registreres på avtalen. Vegfinans kan legge det til over telefon også, men kunden må selv opprette avtalen/kundeforholdet først.

Opprett sak på «min side»

Vegfinans vil helst at kunden skal opprette sak på «min side» i stedet for å ringe, men bomselskapet kan også legge det til over telefon.

Dersom et kjøretøy ikke har registreringsnummer kan bomselskapet ikke kreve inn bompenger og er da fritatt.