Søndag 10. og mandag 11. september kan du reise gratis med de gule Farte-bussene til valglokalene i Telemark. Valgkortet ditt – digitalt eller på papir – er bussbilletten din og det viser du bare til bussjåføren. Du reiser selvfølgelig gratis hjem igjen etter at du har stemt.

– Vi er opptatt av at alle bruker stemmeretten sin, og legger til rette for at så mange som mulig kommer seg til valglokalet. Å kjøre bussen gratis til valglokalet kan være med å gjøre det enklere, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin. (Foto: Per Stian Johansen)

Godt valg!

Ordningen er et samarbeid mellom Bypakke Grenland, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Vy buss AS i Telemark.