Arbeidsplassen er en virksomhet med 19 ansatte som holder til i Skien.

– Vi kan stort sett oppfattes som kontorrotter. Det blir alt for lite bevegelse. Derfor prøver vi å finne på aktiviteter for å stimulere til fysisk aktivitet. «En bilfri dag» passer perfekt inn i ambisjonen om å oppmuntre til sunn og enkel trim, sier den blide kemneren.

Mange i staben har allerede satt seg noen mål. En har sluttet å kjøre de to kilometerne til jobb, og bruker sykkelen i stedet. Noen går, og den som bor lengst unna samkjører med ektemannen.

Et godt arbeidsmiljø

– I tillegg ønsker vi å ha et godt arbeidsmiljø, og vi prøver å finne på hyggelige ting. Dette med «En bilfri dag» er en aktivitet som vi kan gjøre sammen, snakke om og motivere hverandre.

Han tenker at det er positivt for arbeidsmiljøet. Det har allerede gått sport i å diskutert ulike transportalternativer.

– Vi vet at det ligger en konsertpremie i potten. Jeg har også tenkt å ha noe intern premiering i tillegg, for å hjelpe ytterligere med motivasjonen, sier Jonas Resare.