Tirsdag var det ekstraordinære møter i hovedutvalg for samferdsel og Telemark fylkesutvalg for å behandle vedtak fra forrige ukes felles formannskapsmøter om Bypakke Grenland.

På bordet var det omforente vedtaksforslaget fra formannskapsmøtet, med blant annet lavere satser og mulighet for å gå videre med bypakka selv om en av kommunene skulle velge å stå utenfor.

Forslaget ble vedtatt uten endringer av både hovedutvalg for samferdsel og fylkesutvalget.

– Framtidsrettet forslag

– Dette er et framtidsrettet forslag. Det er ingen som er glade for bompenger, men vi ser ikke andre muligheter for å realisere viktige satsinger for Grenland, satsinger som også er viktige for hele Telemark, sa Arbeiderpartiets Frode Bakken under behandlinga i samferdselsutvalget.

Han refererte til Veipakke Grenland som ble stoppet i 2007.

– Det var en stor veipakke med en minimal grønn andel. Nå sitter vi med en annen profil, og jeg er spesielt glad for at det er etablert tre faser, i stedet for én fase slik det var i 2007, sa Bakken.

Ønsker folkeavstemming

Fremskrittspartiet fremmet forslag i begge utvalg om å primært avvise bypakka, og sekundært avholde folkeavstemning om saken i forbindelse med Stortingsvalget i september.

Forslagene falt i begge utvalg, med kun FrPs egne stemmer.

– Vi er i mot bompenger, dette er noe bilistene har betalt for før, og det finnes grenser for hvor mange ganger man skal betale for den samme varen uten å få den, sa Gry Anette Rekanes Amundsen (FrP) i samferdselsutvalget.

– Naivt å tro staten vil betale

– Jeg skulle ønske vi hadde sluppet å vedta noe som belaster innbyggerne, sa gruppeleder for Høyre, Gunn Marit Helgesen under fylkesutvalgets behandling, men var likevel for bypakka.

– Selv om det er er tungt er dette nødvendig for å ivareta næringslivet og sørge for et bedre miljø og større trygghet for innbyggerne. Vi er naive dersom vi tror staten kommer til å hive inn store veiprosjekter i vårt fylke, sa Helgesen.

Hun avviste også at dette var nytt for politikerne.

– Vi har sittet i time ut og time inn for å diskutere dette. Vi må ha bedre systemer for å få vekk hjerteinfarktene i Telemark.

Det var Arbeiderpartiets Linda Holien enig i.

– Vi har fulgt med på dette prosjektet i lang tid. Det er ingenting som er overraskende her, sa hun.

Gunn Marit Helgesen uttrykte at man uansett må ta et upopulært valg.

– Hvem er det som er feige? De som får som hatten flagrer fordi de står for noe som er upopulært, eller de som velger det som er minst vanskelig å svelge?, spurte hun sin partikolleger.

Tørre å gjøre kontroversielle vedtak

– Dette er en kontroversiell sak, men det er ikke jeg redd for. Vi må tørre å ta noen valg som skaper støy, sa Senterpartiets Beate Marie Dahl Eide.

Hun mente at Bypakke Grenland var bra for hele fylket.

– Grenland er motoren i Telemark. Et godt fungerende infrastruktursystem i Grenland handler ikke om ikke en eller to eller tre kommuner, men hele fylket vårt, sa hun.

17 automatiske bomstasjoner

Bypakke Grenlands mål er å gjøre Grenland til en attraktiv og bedre sted å bo og jobbe i, med bedre veier, kollektivtilbud og gang- og sykkelstier, og lavere klimagassutslipp.

Tiltakspakken på 2,5 milliarder kroner skal i stor grad brukerfinansieres gjennom 17 automatiske bomstasjoner i Grenland.

Fylkestingets endelige behandling av saken starter tirsdag ettermiddag, evt. onsdag morgen.

På www.telemark.no kan du følge fylkestinget direkte via web-TV.

Her kan du se alle prosjektene i Bypakke Grenland.