Små og store utfordringer for syklistene langs ruta ble diskutert. Christian ønsker seg særlig forbedringer gjennom Porsgrunn sentrum. Her er det ikke lett å være transportsyklist!

Av mange innspill fremheves særlig forholdene på begge sider av Porsgrunnsbrua. Dette gir mye «villsykling» og farlige situasjoner. Nedre del av Storgata er trang og uoversiktlig både for syklister og andre trafikanter, ifølge Christian.

Vi takker for en hyggelig tur og svært konstruktive innspill!

På bildet er Christian Ellefsen flankert av Tom Eikeng i Porsgrunn kommune og Olav Risholt i Bypakke Grenland