– Jeg er svært glad for at det settes av 80 millioner til belønningsavtale for Grenland. Samtidig ønsker vi så snart som mulig å komme i forhandlinger med regjeringen om en byvekstavtale. Vi ser at regjeringa i statsbudsjettet prioriterer de største byene, men minner om at Grenland har en bypakke på plass og er klare for forhandlinger, sier Riis-Johansen

Fortsetter det gode busstilbudet

60 millioner i belønningsmidler og 20 millioner til reduserte billettpriser er midler som er avgjørende for å opprette det gode busstilbudet i Grenland.  Grenland er nå inne i sitt siste år i gjeldende belønningsavtale, og statsbudsjettet viser til at Grenland kan søke om en ny avtale.

– Søknaden om ny 4-årig belønningsavtale med staten vil bli sendt i løpet av kort tid, sier fylkesordfører i Terje Riis Johansen.

– Dette formidlet vi også til departementene under besøket 1. oktober.

Sterk satsing på grønn transport

Det er forslått å sette av mye midler til satsing på byutvikling og miljøvennlig transport i de ni største byområdene, en økning på 20 prosent sammenlignet med i fjor. Hoveddelen går imidlertid til de fire største byene.

I en pressemelding fra samferdselsminister Knut Arild Hareide sier han blant annet:

«God byutvikling og meir miljøvenleg transport er med på å skape ei grønare framtid. Byane våre veks, og regjeringa held difor fram den stadig viktigare satsinga på kollektivtransport og infrastruktur for å sykle og gå.

I framlegget til statsbudsjett går regjeringa inn for å bruke 6,5 milliardar kroner til å følgje opp byvekstavtalane og belønningsavtalane», skriver han.

– Men med de gode tilbakemeldingene vi fikk fra Ingelin Noresjø og Heidi Nakken på resultatene vi kan vise til i Grenland, er vi likevel optimistiske med tanke på videre samarbeid med staten, sier fylkesordføreren.

Knutepunktene i Skien og Porsgrunn

– Vi er opptatt av å få til en byvekstavtale for å kunne øke ambisjonsnivået og få til mer i samarbeid, ikke minst knyttet til knutepunktene i Porsgrunn og Skien. Dette handler ikke bare om penger, men like mye om gjensidige forpliktelser til planlegging og arealavklaringer for å komme videre med knutepunktutviklingen i sentrum av byene våre.

-Samarbeid om planlegging er også en viktig hensikt med slike forpliktende avtaler på tvers av de offentlige aktørene. Og i byområdet Grenland har vi sett at det fungerer, sier Terje Riis Johansen.