Berørte inviteres nå til informasjonsmøter om tiltakene.

Vegsperringene er tenkt i Stigen og Axel Auberts gate i Porsgrunn, samt Breidablikkvegen på grensen mellom Porsgrunn og Skien. Om bommen ved Nordre Bjørntvedt vil det ikke avholdes møte (privat veg).

Sperringene settes opp for å hindre uønsket gjennomkjøring i boområder. Noe som kan skje dersom bilister vil unngå betalingspunkter.

Breidablikkvegen

 Tid: mandag 29. februar kl. 17.30-19.00

Sted: IF Borg klubbhus. Denne veien stenges på kommunegrensen mellom Porsgrunn og Skien. Her møter representanter fra Skien og Porsgrunn kommuner, samt representanter fra Bypakke Grenland.

Stigen på Flåtten

 Tid: onsdag 2. mars kl. 17.30-19.00

 Sted: Grønli skole. Her møter representanter fra Porsgrunn kommune og Bypakke Grenland.

Axel Auberts gate på Herøya

Tid: onsdag 2. mars kl. 19.30-21.00

Sted: Herøya Nærmiljøsenter. Her møter representanter fra Porsgrunn kommune og Bypakke Grenland.

For spørsmål om møtene, ta kontakt med Birgitte Finne Høifødt, Bypakke Grenland, på 906 01 001.