Kontrakten for totalentreprisen, som er en av to entrepriser i prosjektet, ble signert 3. desember 2015. Det var AF Gruppen som vant dette anbudet. De er i gang med det forberedende arbeidet og er snart klare til å begynne å bygge.

I den anledning inviterer Statens vegvesen og AF Gruppen til informasjonsmøte om prosjektet.

Møtet vil i hovedsak ta for seg strekningen fra Dr. Munks gate til Augestadvegen. Aktuelle tema er løsning, metode, riggplan, støv, støy og fremdrift, samt omlegging av vann og avløp (VA).

Vegvesenet vil også gjøre rede for den videre prosessen når det gjelder strekningen fra Dr. Munks gate til Gimlevegen.

  • Tid: Onsdag 2. mars, kl. 18.00-20.00.
  • Sted: Høgskolen i sørøst-Norge, Porsgrunn, auditorie B-113.

Møtet er åpent for alle.

For spørsmål om møtet, ta kontakt med Nina Haugland i Statens vegvesen, telefon 922 67 397