Vi forstår og beklager at det tidligere er gitt for lite informasjon om de etterfølgende arbeidene etter at ny riksveg 36 ble åpnet. Fremover skal det fortløpende orienteres om fremdrift i sosiale medier hos Bypakke Grenland, Statens vegvesen, Skien kommune og på prosjektsidene på vegvesen.no/bypakka.no

Stengte veger

Statens vegvesen har varslet at ferdigstilling av krysset Rv 36 Skjelbredstrand vil ta lenger tid enn først antatt. Det betyr at veistrekningen mellom ny Rv36 og gammel Rv36 på Skjelbredstrand (Brekkasvingene) foreløpig er stengt for gjennomkjøring til senest juni 2019. Vi håper å åpne vegen tidligere enn dette, og det jobbes nå med å løse de geotekniske utfordringene.

Rundkjøringen ved Geiteryggen

Det var opprinnelig forutsatt at den nye rundkjøringen ved Geiteryggen, med arm mot Åfoss, skulle vært ferdigstilt samtidig med at det ble åpnet for trafikk på ny riksveg 36 fra Skjelbredstrand fram til ny rundkjøring ved Trommedalsvegen/Voldsvegen – og videre mot Skien. Denne rundkjøringen er ikke ferdigstilt på grunn av flere årsaker. Blant annet må det graves for kryssende kabelgrøft og vann- og avløpsledninger, og det skal anlegges trafikkøyer. Asfaltverket har stengt for vinteren, og vil først bli satt i drift igjen til våren (uka etter påske). Dette betyr at trafikken mellom Voldsvegen/riksveg 36 og Åfoss, fortsatt må svinge mot flyplassen og gå rundt riggområdet frem til den nye vegen mellom rundkjøringen og tunnelen under flyplassen er ferdig. Denne strekningen skal stå ferdig litt etter påske.

Geiteryggtunnelen skal stenge i noen uker i løpet av våren for å kunne bygge ferdig strekningen fra rundkjøringen ved Geiteryggen til tunellen. Omkjøring blir via «Steinsrudsvingane», Ulefossvegen.

Syklende og gående fra Jokerbutikken mot Fjærekilen

Ulefossvegen fra Jokerbutikken mot Fjærekilen er stengt for gående, syklende og mopeder. Av trafikksikkerhetsmessige årsaker klarer vi dessverre ikke å finne en god nok alternativ løsning og vegen vil først åpne senest i juni 2019.

Skjelbredvegen er stengt

Skjelbredvegen vil fortsatt være stengt frem til senest juni 2019. Vegen åpnes trolig tidligere enn dette, informasjon sendes ut fortløpende.

Buss

Telemarkekspressen kjører ikke lenger Brekkasvingene, men forholder seg til ny riksveg 36 fra Skjelbredstrand til Skyggestein, og berøres ikke av at Flyplassvegen skal stenge.

Videregående skoleelever som skal til Ulefoss, Bø eller Lunde fra for eksempel Åfoss, må bruke de ordinære Nettbuss-avgangene ned til Moflata/sykehuset og gå på Telemarkekspressen der.

De skoleelevene Telemark fylkeskommune har ansvar for (grunnskole og videregående), som bor på strekningen langs «gamle Rv36», fikk brev fra fylkeskommunen i november og oppdatert brev i desember om midlertidig skyss til/fra busstilbudet i perioden vegen er stengt.

Nettbuss gjenopptar sine avganger over Fjærejordet (gamle Rv 36) når vegen åpnes.

Når det åpnes på Skjelbredstrand vil Nettbuss kjøre Fjærejordet/Brekkasvingene som før, og elevene på den strekningen har enten busstilbud eller akseptabel gangavstand til nærmeste holdeplass.