Spaden i jorda for ny vei ved Lilleelvkrysset var mars 2016. I løpet av høsten 2018 står fylkesveg 32 Gimlevegen-Augestadvegen ferdig. De første planene og tankene om å gjøre noe med flaskehalsen ved Lilleelvkrysset er flere tiår gamle. Finansiering ble imidlertid vanskelig. En konseptvalgutredning for Grenland i 2010 la grunnlaget for videre arbeid. Bypakke Grenland ble slik finansieringsløsningen ved et endelig vedtak i Stortinget mai 2015.

Det andre store bypakkeprosjektet fra Skyggestein til Skjelbredstrand reduserer lengden på rv. 36 med cirka en kilometer og de vanskelige Brekkasvingene utgår. Vegstrekningen inkluderer to nye rundkjøringer, to bruer og to løsmassetunneler.

Målet med den nye vegen er å bedre de trafikale forhold med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet.

I november 2018 åpner denne vegen!