I samarbeid med Porsgrunn kommune har Bypakke Grenland laget en brosjyre som viser gatebruksplan av Porsgrunn sentrum og det overordnede veinettet. Hvilke veier kjører jeg når jeg ikke skal til sentrum? Hvorfor bygges en «grønn lenke» i sentrum av Porsgrunn? Hva skal bypakka oppnå?

Mye av det Bypakke Grenland bygger i sentrum vil pågå til ut 2022. Samtidig oppgraderes vann- og avløpsnettet i sentrum for drikkevannsforsyningen i fremtiden.

Last ned brosjyren her: Porsgrunn sentrum med overordnet vegnett.

Illustrasjon: Elise Brændaas, Porsgrunn kommune.