– Nå som høsten er her og det blir mørkere er det viktig at vi bruker refleks. Jeg er veldig bevisst på refleksbruk for egen del. Men er mest opptatt av at ungene mine er godt synlig med refleks, siden de er mer ute enn jeg, sa ordfører Hedda Foss Five som møtte tidlig på morgenen ved Stigeråsen skole i Skien.

Ordfører Hedda Foss Five deltok på Refleksdagen. Her får Emilie i 5. klasse en refleks (Foto: Lene Hysing).

Hva er en hjertesone?

– Hjertesone er et prosjekt som hjelper til med å få mindre biltrafikk rundt skolen og gi tryggere skolevei. Hjertesoneprosjektet skal gjøre det sikrere å gå og sykle til skolen, forteller rektor Kim Aas.

På Stigeråsen barneskole er det et godt samarbeid med skolen med flere aktører om Hjertesonearbeidet.

-Det er mange måter å lage en hjertesone på og det finnes ikke en ferdig oppskrift på hva som er en hjertesone. Det er fordi en hjertesone må tilpasses trafikkmiljøet og mulighetene som finnes ved hver enkelt skole, forklarer han.

En hjertesone er med andre ord ikke et ferdig produkt, men en prosess som består av både små og store tiltak. Noen tar det kort tid å få på plass, mens andre tiltak kan det være mer krevende og ta lengre tid å gjøre noe med.

Hva skaper en hjertesone?

Det er mange tiltak som skaper en hjertesone. Dette kan for eksempel være:

 • Det er trygt og sikkert å gå eller sykle til skolen.
 • Biler parkeres utenfor hjertesonen.
 • Fartsgrensen er lav innenfor hjertesonen.
 • Droppsoner der foreldre kan slippe barna av slik at barna kan gå trygt og sikkert frem til skolen på egenhånd.

Hva er gjort på Stigeråsen?

 • Etablert ny snarvei
 • 80 nye plasser for sykkelparkering
 • Sykkelskur med 8 plasser
 • Gjerde og «kuport» ved droppsone
 • Refleksvester med hjertesone logo til førsteklassingene
 • Nye fartshumper (reetablert etter at de ble lagt nytt ledningsnett)
 • Gjerde og «kuport» bak ved SFO

Tiltakene har kostet ca 500.000 kroner og er finansiert av statlige belønningsmidler og kommunale midler.

Et tiltak som skolen står for selv, er å tilrettelegge for sykkelaktivitet i skolegården med pumptrack og terrengløype. Det har vært en suksess faktor for å få barna til å sykle til skolen.