Juryen fremhevet at Grenland har hatt en stor satsning på buss, både en økning i antall avganger, subsidiering av takster, innføring av sanntidsskjermer og opprustning av holdeplassene.

Videre at Grenland har etablert publikumskanalen farte.no, og en mobilapp for billettkjøp, samt å ha åpnet for innspill og dialog med interessenter innen kollektivtransporten.

«I Grenland har mange parter samarbeidet godt; fire kommuner, fylkeskommune og statens transportetater har gått sammen for å sikre gode transportløsninger. Arbeidet har resultert i en solid vekst i antall kollektivreisende, en økning i antall syklende og ikke minst til reduksjon i biltrafikken», skriver juryen.

Førsteprisen gikk til Gjøvik kommune for deres gode samarbeide med fylkeskommunen, Statens Vegvesenet og andre på transportområdet for å lage helhetlige løsninger.

Kollektivtrafikkprisen deles ut årlig til beste tiltak, løsning eller ambassadør for kollektivtrafikken i Norge.